เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายวิเชียร เปี่ยมศิริ บ้านเลขที่ 118 ม.7 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท