เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนราชการต่างๆของอำเภอเมืองมุกดาหารผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 69 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 20,700 ซีซี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร