เลือกหน้า

วันที่ 5 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ราย นายสมัย  พลโลกา ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้าน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่  212 ถนนสำราญชายโขงใต้ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร