เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 9 ราย ดังนี้

เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  จำนวน 4 ราย  ดังนี้
1. น.ส.นิตยกานต์ บรเพชร ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
2. น.ส.กนกวรรณ นนภูเขียว ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
3. ด.ช.อดิเทพ หันชะนา ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
4. ด.ญ.สิริโสภา ชาบุญเรือง ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  จำนวน 5 ราย  ดังนี้
1. นาย ธีระชัย พรหมรักษา ปี 4 คณะคุรุศาสตร์
2. น.ส.สุธารทิพย์  นิลทะราช ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์
3. น.ส.วาสิกา สิมสวัสดิ์ ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. น.ส.ดวงแก้ว แดงหัวนา ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. น.ส.เมทินี กลอนกลาง ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags: เลย