เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางธารินี สุวรรณคีรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา จากการตรวจติดตามพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้จัดส่งครูดำเนินการสอนเสริมนักเรียนกลุ่มเร่งรัดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเบื้องต้นนักเรียนบางส่วนได้มีพัฒนาการการเรียนที่ดีขึ้น