เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยมีการแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ รวม 46 ราย หลังจากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท