เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย  ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย และ อสม.บ้านห้วยทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัวในพื้นที่ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวนทั้งหมด 61 ถุง แก่ราษฎรที่ต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย