เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 7 ราย ๆละ
3,000 บาท ดังนี้
1. นางศรีวรรณ ไม้ค้าง (ผู้เสียชีวิตนางสาววิภารัตน์ ไม้ค้าง)
2. นางอุไร รัตนะ (ผู้เสียชีวิตนางจิณตมัย เรืองพันธ์)
3. นางสาลี่ เหลืองอ่อน (ผู้เสียชีวิตนางสุขใจ บุญศรีพัฒน์)
4. นางสาวพัณณิตา วงศ์สวัสดิ์ (ผู้เสียชีวิตนางจิราภรณ์ วงศ์สวัสด์)
5. นายอำพัน อดทน (ผู้เสียชีวิตนายสุพล อดทน)
6. นายประยุตต์ วิชัย (ผู้เสียชีวิตนายปิยะพงศ์ วิชัย)๗.นายบรรลือ ไชยคชบาล (ผู้เสียชีวิตนายวิชิต ไชยคชบาล)