เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 5 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้
1. นายสังเวียน ภาษากล (ผู้เสียชีวิตนายสมบูรณ์ ภาษากล)
2. นางสุเพ็ญ ชูศรี(ผู้เสียชีวิตนายสมบัติ สังข์ขาว
3. นางสาวสุพัตรา ระฆังทอง (ผู้เสียชีวิตนายวราวุฒิ วรสิงห์)
4. นายผดุงศักดิ์ ใจสว่าง (ผู้เสียชีวิตนายพสธร ใจสว่าง
5. นางสาวรัชนี ณะปาคาม(ผู้เสียชีวิตนายอดิศักดิ์ นวลปาน