เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท โดยมีการแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท รวม 314 ราย หลังจากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท