เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประธานพิธีมอบหน้ากากอนามัย (วัดภายในจังหวัดมุกดาหาร) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชกาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบหน้ากากในครั้งนี้ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร