เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 างนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และบริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีพนักงานบริษัท ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิต จำนวน 130 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 58,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 14 ราย

Tags: เลย