เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

25 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอนาแห้ว และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 8 ราย ดังนี้
เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. น.ส.พิยดา สิงห์รักษ์ ระดับชั้น ม.6
2. น.ส.ขวัญพร หลานท้าว ระดับชั้น ม.4
3. ด.ญ.สิริภา สิงห์รักษ์ ระดับชั้น ม.3
เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  จำนวน 5 ราย  ดังนี้
1. น.ส.พลอยวรินทร์ เนตรแสงศรี ระดับชั้น ม.5
2. น.ส.จีรนันท์ สารมะโน ระดับชั้น ม.4
3. น.ส.สุทธิดา เนตรแสงศรี ระดับชั้น ม.3
4. ด.ญ.เข็มวดี วังคำ ระดับชั้น ม.2
5. ด.ญ.ศาดนันท์ เนตรแสงศรี ระดับชั้น ม.1        
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษารายละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียน 8 ราย

Tags: เลย