เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนกรมทหารราบที่ 151 ผู้แทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์​ศิลปาชีพ​ แก่สมาชิกศิลปาชีพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทกระจูด ใบลาน เรือกอและจำลอง  ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส