เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยม ครอบครัวกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง รายนางคำ ยืนยง อายุ 76 ปี ประวัติการเจ็บป่วย มีปัญหาหลังค่อมตั้งแต่แรกเกิด เริ่มรักษาโรคความดันโลหิตสูง นัดติดตามทุกสามเดือน การดูแลด้านสาธารณสุขได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมหสวิชาชีพตรวจสอบการรับสิทธิในกรรักษาพยาบาล ปัจจุบันได้รับสิทธิผู้พิการ ผู้สูงอายุดูแลการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ สนับสนุนไม้เท้าสามขาช่วยเดินป้องกันการอุบัติเหตุหกล้มดูแลเรื่องการกินยาที่บ้าน สสอ. เมืองมุกดาการ ลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามตลอด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือ เบื้องต้น ดังนี้
1.มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2.มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
3.สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
ณ บ้านเลขที่ 789 ถนนสำราญชายโขงเหนือ ชุมชนนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร