เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย   นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คณะครู นักเรียน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 12,000 ซีซี
2.บริจาคดวงตา  7 ราย
ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร