เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่12 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล, นางทัชชญา พลเยี่ยม ,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ราย นางพร เว้นบาป อายุ 50 ปี (ผู้ป่วย HIV)
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้
1. มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
3.สนง.พมจ. มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
ณ  บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร