เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่12 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล,นาง ทัชชญา พลเยี่ยม ,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ราย นายสนิท ทองพั้ว อายุ 83 ปี (ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้
1. มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
3.สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท
ณ  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร