เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อาสายุวกาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ให้แก่ เด็กชายณัฐพงศ์ ชูผล (คนไข้ในพระราชานุเคราะห์) ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ้านหลังละ 50,000 บาท ในการมอบบ้านครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านเลขที่ 212/6 หมู่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส