เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการฯเหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้รับบริจาคจากห้างโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานีมามอบให้แก่ นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ร.ต.ท.ประทีป ช่วยสงค์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรงคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับฯ ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รองนายก อบต.ปากหมากคณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรง กรรมการโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านยางโพรง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ไชยา และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับฯ