เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้รับบริจาคจากห้างโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานีมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1อำเภอพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ร.ต.อ.จรัล คงพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบฯ ในการนี้ นายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระเเสงนางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอนายกองคการบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบางสวรรค์  ได้ให้การต้อนรับฯ