เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน ” บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้
สามคนรับ “เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  อาคารประชาสัมพันธ์  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 40 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 29 ยูนิต  (คิดเป็น 10,150 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 11 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย