เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอปากชม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา  อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีข้าราชการ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิต จำนวน 139 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 62,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 12 ราย

Tags: เลย