เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ชุด COVID-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลชัยมงคล จำนวน 75 ชุด ณ วัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ได้ลงเยี่ยมครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 2 ราย มอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ