เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารประชาสัมพันธ์  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 41 รายได้รับโลหิต  จำนวน 35 ยูนิต  (คิดเป็น 12,250 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 6 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย