เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ผศ.ชัยณรง มะยมหิน ผู้ช่วยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวนับดาว ทองวินิชศิลป รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนในจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 2 รายได้แก่ 1.นายพรชัย ยศวิชัยพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศตร์ สาขาวิชาพลศึกษา2.นายรังสรรค์ ลาภมีศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศตร์ สาขาวิชาพลศึกษาทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย