เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ลงพื้นที่เยี่ยม นางสิริรัตน์ โตมาดี บ้านเลขที่ 30/2 ซอยร่วมจิตร ถนนอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้