เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร อสม.ตำบลโคกขาม ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยจำนวน 120 ชุด/ครัวเรือน ให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโคกขาม ณ วัดโคกขาม  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ได้ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ และมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ราย