เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกมลาไสย  นายคำกอง  คำวิศูนย์ ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับความเสียบางส่วน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 13.50 น. โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกมลาไสย และคณะฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ให้การต้อนรับและร่วมออกบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค ชุดถุงยังชีพ หม้อเอนกประสงค์ และผ้าห่ม 2 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวในเบื้องต้น