เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซาปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซาเพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 1   ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 160 ชุด ณ  วัดเพ็งประดิษฐ์ธาราม ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น