เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรีเพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ และน้ำดื่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 126 ชุด  ได้แก่
1. ตำบลชัยบุรีหมู่ 1  จำนวน 10 ชุดหมู่ 3  จำนวน 1 ชุดหมู่ 10  จำนวน 10 ชุด
2. ตำบลคลองน้อยหมู่ 2  จำนวน 40 ชุดหมู่ 7  จำนวน 17 ชุดหมู่ 9  จำนวน 19 ชุด
3. ตำบลสองแพรกหมู่ 1  จำนวน 8 ชุดหมู่ 2  จำนวน 11 ชุดหมู่ 3  จำนวน 10 ชุด หมู่ 5  จำนวน 4 ชุด
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น