เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่
ร่วมกับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนหน่วยทหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาพัฒนาหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาด้านเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดและตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายละ 1 ชุด
และเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทด้วย