เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)นายสิทธชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพินนางดวงปาริชาต เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายประดิษฐ ทองจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำนันและ อสม. ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคุ้งยาง ตำบลท่าข้ามเพื่อตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม และผู้พิการบ้านหน้าเขาริมแม่น้ำตาปี จำนวน 20 ครัวเรือนเพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ
และน้ำดื่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น