เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอวิภาวดีเพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ และน้ำดื่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1  ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 306 ชุด ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่านหญิง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น