เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียงสระกรรมการกิ่งกาชาดฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ พ.ต.ท.ยุทธนา บัวอินทร์ สวป.สภอ.เวียงสระกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหานเพชรตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 25 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น