เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียงสระกรรมการกิ่งกาชาดฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระพ.ต.ท.ยุทธนา บัวอินทร์ สวป.สภอ.เวียงสระกำนัน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   และ อสม.ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบชุดถุงธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5  บ้านวังหินตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 17 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น