เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุพัชรพงศ์ วนประดิษฐ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ นายอำเภอเวียงสระ นางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการกิ่งกาชาดฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ ได้ร่วมกันบรรจุชุดถุงธารน้ำใจ จำนวน 50 ถุง  ที่ได้รับการสนุบสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยณ  ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี