เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
   – เวลา 9.30 น. ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการเรียนของ นายชัยวิกรณ์  นิละม้าย ระดับ ม. 4 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค ไข่ไก่ 1 แผง สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ มี นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ให้การต้อนรับ
    – เวลา 10.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลาโหลน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564  โดยได้มอบผ้าห่ม จำนวน 21 ผืน สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 21 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 21 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 21 ราย ดังนี้
1.นายทองอยู่ ดวงศรีทอง อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
2.นายโง่นคำ ผิวบุญเรือง อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล  
3. นางจันลี สุทธิอาจ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล  
4. นางสีนวน เจริญชัย อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
5. นายปัญหา อาสาสร้อย อายุ 82 อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
6. นางสนิท พะลึก อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
7. นายลีลา เจริญไชย อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
8. นายจันทร์เล็ง โมราราช อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
9. นางแตะ ขะนละ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
10. นายเจริญ อินทรพานิชย์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล
11. นายผัน โรคคำ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล
12. นางรำไพ ประมูล อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล
13. นางสนม เจริญชัย อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล
14. นายผาไล ดาวเศรษฐ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล
15. นางทองคำ ศรีวิเชียร อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
16. นายสะเพอ แก้วอุ่นเรือง อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
17. นายคำไพ พรหมจักร อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
18. นายเป็งโฮ ฝ่ายขันธ์ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
19. นายผายนต์ ผิวบุญเรือง อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
20. นายสิมมา เสียงแก้ว อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
21. นางเงิน เสียงแก้ว อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล
  – เวลา 11.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบห้องน้ำ ให้แก่ นายคำแดง สุรินราช อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง/ผู้ยากไร้ ยากจน ห้องน้ำเดิมชำรุด มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
     โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค ไข่ไก่ 1 แผง สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้ยากไร้และครอบครัวดังกล่าว