เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรีและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุ (วาตภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นางบุญลือ ศรประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกทั้งได้ประสานหน่วยงานอื่น
ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป