เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางพนิดา พรหมบุรี อายุ 66 ปี ณ บ้านเลขที่  60/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation หรือ AF หรือ A-Fib) โรคหลอดเลือดสมอง และไทรอยด์ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ได้ประสานผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเรื่องขอรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 2,000 บาท/เดือน
ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานเรื่องจัดสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยจากเดิมที่สร้างห่างออกไปจากตัวบ้าน และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือ
จำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน