เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  25  มกราคม 2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงพัทลุง โดยมี ดต.โกศล  แก้วมณี  ผู้อำนวยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก และคณะครูให้การต้อนรับ