เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสระโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลนิยมชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางสาวรจนา เสโนฤทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย