เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางเอ็นดู สุวรรณยุหะ รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางสุดา รัตนพันธ์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดฯ และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมรับมอบและส่งมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน 2 แท่น ให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน โรงพยาบาลห้วยยอด