เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าวุ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบางคู้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ในพื้นที่บ้านบางคู้ ราย นางประยงค์ ขำปู หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย