เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13  มกราคม 2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตได้รับโลหิต  จำนวน  145   ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน  5  รายและได้รับบริจาคอวัยวะ  จำนวน  5  ราย