เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสมพร ศิริเพชร อายุ 46 ปี ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประสานผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเรื่องขอรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 2,000 บาท/เดือน และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,0000 บาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน