เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายสำราญ จันทร์งาม บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป