เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มกราคม 2564  นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการเก็บเงินและตรวจนับเงินในตู้รับบริจาคเงินของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดหารายได้มาดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและประสบสาธารณภัยต่างๆ จำนวน 8 ตู้ ดังนี้
1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาพัทลุง)  
2. ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม พัทลุง
3. บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง
4. บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง
5. โรงพยาบาลพัทลุง
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง (สี่แยกโคลีเซี่ยมพัทลุง)
7. ร้านเรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น8.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง