เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง และจิตอาสาสภากาชาดไทย  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”  โดยออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
1. นายส่วย คัมภีร์ อายุ 81 ปี ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไขสันหลัง 
2. นายหลง อินต๊ะจักร อายุ 78 ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้มอบเงินรายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น และได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น ดังนี้
– สาธารณสุขจังหวัดแพร่ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน
– พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ได้ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด