เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จำนวน 3 รายคือ
1.นางสีสุวรรณ สุขเผือก 239/1538 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (บางส่วน)
2.นางจำเรียง สารีมน 239/1539 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ทั้งหลัง)
3.นายวัชรี ละมั้งทอง 239/1540 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี(บางส่วน)
โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท (ทั้งหลัง) และได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวนหลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป